Nezodpovedáme za predávajúcich na Markete, avšak v prípade negatívnej skúsenosti nás môžeš kontaktovať cez formulár nižšie. Predávajúceho vyzveme k náprave, respektíve vráteniu obdržanej sumy a ak tak v krátkom čase neurobí, bude mu udelený BAN.